ศาลแขวงขอนแก่น
KhonKaen Kwang Court

News
ศาลแขวงขอนแก่น ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแก ศาลแขวงขอนแก่น เข้าร่วมงานพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๔” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่นให้การต้อนรับ นายมนัส รัตนไตรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยราชการชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะผู้พิพากษาที่เดินทาง มารับตำแหน่งใหม่ที่ศาลแขวงขอนแก่น      เมื่อวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายรพีพงศ์ ช่วยประทิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล    แขวงขอนแก่นได้นำคณะผู้พิพากษาที่โยกย้ายในวาระ เมษายน 2564 เข้าอำลาและขอพรเนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ ศาลแขวงขอนแก่นจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ “เรื่อง การพัฒนาบุคลกรเพื่อรองรับบริบทองค์กร ในการขับเคลื่อนสู่การเป็นศาลดิจิทัล D-Court ๒๐๒๐”

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ประกาศศาลแขวงขอนแก่น/ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ระเบียบ

+

ข่าวรับสมัครงาน/แบบฟอร์ม
ประกาศศาลแขวงขอนแก่น